Pakalpojumi

 

- speciālista vizīti uzņēmumā Jums ērtā laikā;
- infrastruktūras (darbas staciju, serveru, uzglabāšanas iekārtu, u.c.) apsekošanu - tehniskā stāvokļa, atbilstības un izmantojamās programmatūras noteikšanu;
- informācijas apkopošanu par katru tehnikas vienību;
- informācijas apkopošanu par programmatūras licencēm;
- dokumentētu atskaiti ar secinājumiem un ieteikumiem;
- infrastruktūras izveides,uzraudzības un pārvaldības pakalpojumi.
Ciešā sadarbībā ar pasaulē vadošajiem ražotājiem (IBM, HP, NetApp, Cisco, u.c.) varam realizēt dažādas sarežģītības IT projektus atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām.
 
Klienti: 
SIA Profiks
SIA Pireka
SIA Interneta Pasaule
 
IT infrastruktūra kā pakalpojums (Infrastructure as a Services) sevī ietver:
- speciālista vizīti uzņēmumā Jums ērtā laikā;
- infrastruktūras apsekošanu - tehniskā stāvokļa, atbilstības un izmantojamās programmatūras noteikšanu;
- informācijas apkopošanu par katru tehnikas vienību;
- informācijas apkopošanu par programmatūras licencēm;
- dokumentētu atskaiti ar secinājumiem un ieteikumiem;
- infrasturktūras piegāde un uzstādīšana;
- infrastruktūras uzraudzība un pārvaldība, kas ietver arī infrastruktūras uzturēšanu.
Ciešā sadarbībā ar pasaulē vadošajiem ražotājiem (IBM, HPNetAppCisco, u.c.) varam realizēt dažādas sarežģītības IT projektus atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām.
 
Klienti:
 
- speciālista vizīti uzņēmumā Jums ērtā laikā;
- infrastruktūras  apsekošanu ;
- informācijas apkopošanu par katru tehnikas vienību un programmatūras licencēm;
- ieteikumi un secinājumi;
- infrastruktūras piegāde.
Ciešā sadarbībā ar pasaulē vadošajiem ražotājiem (IBM, HPNetAppCisco, u.c.) varam realizēt dažādas sarežģītības IT projektus atbilstoši Jūsu vēlmēm un vajadzībām.
 
Klienti:
SIA Cido
 
Ir pieejami šādi audita veidi:
- infrastruktūras audits;
- informācijas sistēmu audits;
- programmatūras licences audits;
- drošības audits.
Audita speciālista vizīte tiek organizēta Jūsu uzņēmumam ērtā laikā.
 
Iepirkumu organizācija sevī ietver:
- ieteikumu un priekšlikumu izstrādi iepirkuma priekšmeta noteikšanai un precizēšanai ņemot vērā tirgus konjunktūru;
- konsultācijas nepieciešamās iepirkuma procedūras izvēlē (cenu aptauja, konkurss, sarunu procedūra);
- izvēlētās iepirkuma procedūras noteikumu un tehnisko specifikāciju izstrādi, nodrošinot procedūras maksimālu efektivitāti;
- konsultācijas rezultātu izvērtēšanā, līgumu sagatavošanā un noslēgšanā;
- pasūtījumu izpildes uzraudzību un vadību.
 

 
Drošības risinājumu izstrāde un ieviešana ietver sevī programmatūras uzstādīšanu, kas palielina drošības līmeni Jūsu uzņēmumā. Avalon net produkti paredzēti IT infrastruktūras monitoringam un iepējamo problēmu prognozēšanai. Spectorsoft produkti paredzēti datorlietotāju monitoringam un kontrolei, tādejādi ceļot uzņemuma iekšējo drošības līmeni un darba ražīgumu.

Ir pieejamas pasaulē atzītu kriptovalūtas ieguves (mining) ražotāju iekārtas.