Pro Technologies

SIA „Pro Technologies” darbojas jau kopš 2003. gada, un uzņēmuma darbības profils ir saistīts ar IT tehnoloģijām.
 

SIA „Pro Technologies” darbojas jau kopš 2003. gada, un uzņēmuma darbības profils ir saistīts ar IT tehnoloģijām.
Uzņēmums nodarbojas ar:

 • IT auditu, infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,
 • finansējuma piesaisti,
 • iepirkumu organizēšanu,
 • projektu ieviešanas vadību,
 • drošības risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • apmācības.

Saistībā ar pēdējo darbības virzienu, kopš 2007. gada, uzņēmums ir Spectorsoft Corporation un Avalon Net pārstāvis Baltijas valstīs.
Veicam esošās datortehnikas, programmnodrošinājuma, telekomunikāciju sistēmu un video novērošanas sistēmu:

 • novērtēšanu un auditu, kā arī to atbilstības izvērtēšanu izvirzītajām prasībām un likumdošanai;
 • izstrādājam ieteikumus novecojušās tehnikas un pakalpojumu maiņai, veicam to ieviešanas izmaksu aprēķinus;
 • organizējam iepirkumu procedūras un piegāžu konkursus, nodrošinām to materiāli–tiesiskās bāzes izstrādi un realizāciju.
Sniedzam palīdzību nepieciešamā finansējumu piesaistē:
 • veicam iespējamo finansējuma avotu (tai skaitā banku kredīti, privātie un publiskie fondi) apzināšanu un prasību izpēti;
 • sagatavojam dokumentus (pieteikumi, biznesa plāni, finansu plūsmas aprēķini, aptaujas u.c.) kredītu un  fondu līdzekļu saņemšanai;
 • veicam projektu realizācijas uzraudzību visās ieviešanas stadijās.
Sniegto pakalpojumu mērķis ir optimizēt klienta darba organizāciju un izmaksas, vienlaicīgi nodrošinot mūsdienīgus risinājumus.
Tāpat konsultējam visos ar šīm sfērām saistītajos jautājumos.