Personāla vadības sistēma

Personāla vadības sistēma ir specifisks EDUS papildus modulis, kas ir izstrādāts ērtai datu ievadei par darbinieku, šo datu apstrādei un uzglabāšanai, kā arī automatizētai personāla dokumentācijas izveidei.

Personāla vadības sistēma ir specifisks EDUS papildus modulis, kas ir izstrādāts ērtai datu ievadei par darbinieku, šo datu apstrādei un uzglabāšanai, kā arī automatizētai personāla dokumentācijas izveidei.

Organizācijas ieguvums, izvēloties EDUS Personāla vadības sistēmu:

 • Ērti ievadāma un viegli izmantojama informācija par darbiniekiem
 • Aizsargāta piekļuve personāla informācijai un dokumentācijai
 • Automātiska tipveida personāla dokumentu ģenerēšana
 • Personāla dokumenti  tiek automātiski reģistrēti  atbilstoši lietu nomenklatūrai un apstrādāti kopējā dokumentu sistēmā
 • Katram amatam tiek piesaistīts atbilstošs amata apraksts

 

Personāla vadības sistēmas izmantošana samazina rutīnas darbu personāla daļas darbiniekiem, standartizē dokumentus un sistematizē personāla lietvedības procesus. Ar EDUS lietotāju piekļuves kontroles sistēmu iespējams strikti ierobežot piekļuvi gan personas kartiņām, gan personāla vadības dokumentiem.

Informācija par darbinieku

Informācija par darbinieku tiek uzkrāta Personas kartiņās.  Bez vispārējiem personas datiem  papildus tiek piedāvāts uzturēt informāciju par:

 • Darba informāciju par darba attiecību uzsākšanu, grozīšanu, pārtraukšanu  - darba līguma, tā grozījumu un rīkojumu ģenerēšanai
 •  Darbinieka ģimenes stāvokli un bērniem - darba likumdošanā noteikto papildatvaļinājuma dienu vai atvieglojumu piešķiršanai, kā arī pasākumu organizēšanai darbiniekiem ar ģimenēm
 • izglītību un kursiem -  darbinieku kvalifikācijas novērtēšanai un profesionālās pilnveidošanās programmu plānošanai
 • Iekšzemes un ārzemju komandējumiem - uzskaitei un automātiskai rīkojumu ģenerēšanai
 • Izmantotajiem atvaļinājumiem un neizmantotajām atvaļinājuma dienām - uzskaitei un automātiskai rīkojumu ģenerēšanai
 • Piešķirtajiem pabalstiem, prēmijām un piemaksām - uzskaitei un automātiskai rīkojumu ģenerēšanai
 • Darba nespējas lapu un kavējumu reģistrs -  uzskaitei un atskaišu par nostrādātajām darba dienām ģenerēšanai

 

Personāla dokumentācija

Personāla vadības sistēmā tiek piedāvāta dokumentu automātiska ģenerēšana no iepriekš sagatavotām dokumentu veidnēm, izmantojot personas kartiņā ievadītos datus. Dokumenti tiek reģistrēti iepriekš noteiktā dokumentu reģistrā EDUS dokumentu sadaļā, kur iespējams tiem nodrošināt pilnu aprites ciklu. Nepieciešamības gadījumā izveidotos dokumentus var rediģēt tiešsaistē MS Word teksta redaktorā.