EDUS

Ar EDUS palielinās informācijas aprites ātrums, samazinās darbs ar papīra dokumentiem, tiek izslēgta varbūtība dokumentus nozaudēt. Nav nepieciešams kopēt dokumentus neskaitāmos eksemplāros, jo katrs lietotājs, atbilstoši piešķirtajai sistēmas pieejai

 

Ar EDUS palielinās informācijas aprites ātrums, samazinās darbs ar papīra dokumentiem, tiek izslēgta varbūtība dokumentus nozaudēt. Nav nepieciešams kopēt dokumentus neskaitāmos eksemplāros, jo katrs lietotājs, atbilstoši piešķirtajai sistēmas pieejas pakāpei, var apskatīt dokumentu savā darba vietā. Elektroniska dokumentu uzskaite atvieglo darbu par lietvedību atbildīgajiem darbiniekiem, jo samazinās dokumentu saņemšanas, nodošanas, reģistrācijas un meklēšanas laiks. Uzņēmuma un struktūrvienību vadītājiem ir iespēja kontrolēt saviem darbiniekiem uzdoto uzdevumu izpildi. Ikvienam darbiniekam ir pieejams darba organizators gan sava darba laika, gan kopīgu sapulču plānošanai.

Kādus biznesa procesus aptver EDUS?

 
Vairāk informācijas - edus.softikom.lv