Par Mums

SIA „Pro Technologies” darbojas jau kopš 2003. gada, un uzņēmuma darbības profils ir saistīts ar IT tehnoloģijām.
Uzņēmums nodarbojas ar:

 • IT auditu, infrastruktūras izveidi un uzturēšanu,
 • finansējuma piesaisti,
 • iepirkumu organizēšanu,
 • projektu ieviešanas vadību,
 • drošības risinājumu izstrādi un ieviešanu;
 • apmācības.

Saistībā ar pēdējo darbības virzienu, kopš 2007. gada, uzņēmums ir Spectorsoft Corporation un Avalon Net pārstāvis Baltijas valstīs.
Veicam esošās datortehnikas, programmnodrošinājuma, telekomunikāciju sistēmu un video novērošanas sistēmu:

 • novērtēšanu un auditu, kā arī to atbilstības izvērtēšanu izvirzītajām prasībām un likumdošanai;
 • izstrādājam ieteikumus novecojušās tehnikas un pakalpojumu maiņai, veicam to ieviešanas izmaksu aprēķinus;
 • organizējam iepirkumu procedūras un piegāžu konkursus, nodrošinām to materiāli–tiesiskās bāzes izstrādi un realizāciju.

Sniedzam palīdzību nepieciešamā finansējumu piesaistē:

 • veicam iespējamo finansējuma avotu (tai skaitā banku kredīti, privātie un publiskie fondi) apzināšanu un prasību izpēti;
 • sagatavojam dokumentus (pieteikumi, biznesa plāni, finansu plūsmas aprēķini, aptaujas u.c.) kredītu un  fondu līdzekļu saņemšanai;
 • veicam projektu realizācijas uzraudzību visās ieviešanas stadijās.

Sniegto pakalpojumu mērķis ir optimizēt klienta darba organizāciju un izmaksas, vienlaicīgi nodrošinot mūsdienīgus risinājumus.Tāpat konsultējam visos ar šīm sfērām saistītajos jautājumos.